Hợp tác cùng Vietnam Clothing

Hợp tác cùng Vietnam Clothing

Với mong muốn tạo ra nhiều ra trị hơn cho đối tác, khách hàng và cộng đồng. Vietnam Clothing luôn sẵn sàng hợp tác cùng bạn ở các lĩnh vực truyền thông, bán hàng.

Hợp tác bán hàng

Hình thức: Đại lý bán hàng

Ở thời điểm hiện tại, Vietnam Clothing đang nhận đăng ký Đại Lý Bán Hàng trên toàn quốc. Bạn có thể xem thêm Chính sách đại lý bán hàng ở đây.

Hợp tác truyền thông

Hình thức: Tài trợ chi phí đồng phục chương trình, hợp tác thương hiệu, hỗ trợ truyền thông.

Liên hệ