Về chúng tôi

Về chúng tôi

Vietnam Clothing (Vietnam Clothing Manufacturing Co.,Ltd) là đơn vị sản xuất, gia công may mặc hàng đầu TP. HCM.

Xem thêm