Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Vietnam Clothing là đơn vị chuyên sản xuất hàng may mặc chất lượng cao ở TP. HCM. Với năng lực sản xuất hơn 2.000 sản phẩm/ngày.

Xem thêm